Webinar "Erasmus - DIDEL webinaria - Latvia - webinar 2"

  • Organizator Fundacja Roz... Społeczeństwa Informacyjnego
  • pokaż profil
Atsaucoties uz 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgo personas datu aizsardzības regulas 13. paragrāfa 1. un 2. daļu (Vispārīgā datu aizsardzības regula), informējam, ka:
  • Jūsu personas datu administrators ir Informācijas sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego), kura juridiskā adrese ir Varšavā, 00-359, Kopernika 17 un, kas reģistrēts Varšavas asociāciju, citu sabiedrisko un profesionālo organizāciju, fondu un aprūpes iestāžu nacionālajā reģistrā, ar KRS numuru 0000303048.
  • Jums ir tiesības savus datus iegūt, labot, dzēst un ierobežot to apstrādi, tiesības pārsūtīt datus, tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, neietekmējot apstrādes likumību.
  • Datu iesniegšana ir brīvprātīga. Datu norādīšana ir nepieciešama, lai sagatavotu atskaiti un glabātu informāciju par projektā iesaistītajiem dalībniekiem, saskaņā ar projekta finansējuma piešķīrēja prasībām (Erasmus+ programma). 
  • Personas dati tiks glabāti piecus gadus no 31.decembra, kad projektu būs apstiprinājusi Erasmus + programmas Nacionālā aģentūra. 
  • Jums ir tiesības iesniegt sūdzību, ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde ir pretrunā ar 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem.

Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem kliknij tutaj!

Adres email jest nieprawidłowy lub nie jest on zgodny z adresem email podanym podczas rejestracji.

Administratorem Twoich danych osobowych jest organizator tego wydarzenia. Dołączając do webinaru, Twoje dane mogą być widoczne dla innych uczestników wydarzenia, np. na liście uczestników czy podczas korzystania z czatu.

Wiadomość została wysłana

[message]